Ik heb een beëdigde vertaling nodig. Wat is dat?

Officiële instanties zoals gemeente, IND, rechtbanken, advocaten en notarissen eisen vrijwel altijd, dat u een beëdigde vertaling overlegt. Men noemt dat ook wel een gecertificeerde vertaling, gelegaliseerde vertaling of notariële vertaling. De juiste term is echter een beëdigde vertaling. Dat houdt in, dat de vertaling gemaakt moet worden door een beëdigd vertaler en dat zijn handtekening en stempel op die vertaling moeten staan. Een beëdigde vertaling moet ik u daarom altijd per post toesturen.

Wat is het verschil tussen een gewone vertaler en een beëdigd vertaler?

Een beëdigd vertaler heeft bij een rechtbank een eed of belofte afgelegd dat hij zijn werk naar eer en geweten zal doen, maar dat is nog niet alles. Daarvoor moet een vertaler veel scholing gevolgd hebben en toegelaten worden tot het register van beëdigde tolken en vertalers.

Ik heb een apostille nodig. Wat is dat?

Een apostille is een stempel of sticker die de echtheid van een handtekening of stempel op een officieel document in het buitenland officieel bevestigt. Hiervoor moet de handtekening van de beëdigd vertaler bij een Nederlandse rechtbank gedeponeerd worden. Meer uitleg hierover kunt u vinden op https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/apostille-legalisatie

Waar kan ik een apostille ophalen?

Indien u een apostille op een in Nederland afgegeven stuk wilt laten zetten dan kan dat bij elke rechtbank.

Moet ik bij u op kantoor komen om een vertaling te bestellen? Hoe werkt dat?

Mijn kantoor is in Emmen maar ik lever vertaaldiensten voor klanten in heel Nederland en Duitsland. Het toesturen van uw stukken en de aflevering van de vertalingen kan per post of per e-mail gebeuren en de betaling kan gewoon via een (internationale) bankoverboeking.