De heer Vosmeer heeft mij een uitstekende dienst bewezen bij het vervaardigen van een beëdigde vertaling van mijn VWO-diploma. Vier dingen bevielen mij bijzonder aan de vertaalservice:

1 – de termijn waarbinnen de vertaling werd opgestuurd. Er was van mijn kant veel haast met het regelen van een vertaling; ik vind het daarom bijzonder attent én professioneel/flexibel dat de heer Vosmeer de vertaling binnen minder dan een dag opstuurde.
2 – kwaliteit van de vertaling. Wat me vooral opviel is dat werkelijk álles op het diploma vertaald werd, ook de kleinste lettertjes. Het is een heel secure vertaling. Ook wordt bij moeilijk te vertalen juridische termen gezocht naar (mijns inziens) passende equivalenten in het Duits.
3 – kwaliteit van de opmaak: de vertaling zelf ziet er wat opmaak betreft ook bijna uit als een diploma.
4 – De verhouding tussen prijs-kwaliteit-snelheid levering is uitstekend.

Ik kan een ieder de vertaalservice van de heer Vosmeer aanbevelen!