Vertalingen Duits – Nederlands en Nederlands – Duits

  • Beëdigde vertalingen: diploma, cijferlijst, uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, geboorteakte, overlijdensakte, huwelijksakte, scheidingsakte, getuigschrift, rijbewijs;
  • Notariële vertalingen: oprichtingsakte, statuten, akte van levering, akte van cessie, volmacht, hypotheekakte, huwelijkse voorwaarden, voorwaarden geregistreerd partnerschap, testament, schenkingsakten etc., ook als beëdigde vertaling;
  • Vertalingen van zakelijke documenten: overeenkomst, uittreksel KvK, offerte, vergunning, belastingaangifte, ook als beëdigde vertaling;
  • Technische vertalingen: handleiding, offerte, productinformatie, technische data sheet;
  • Gerechtelijke vertalingen: beschikking, vonnis, convenant, gedingstukken, ook als beëdigde vertaling;
  • Commerciële teksten: brochure, presentatie, websiteteksten
  • Medische teksten: bijsluiters, onderzoeksrapporten

Apostille

  • Als extra service kan ik bij de rechtbank een apostillestempel op mijn handtekening voor u halen.